Đá xanh rêu trơn mặt

Chất liệu : Đá xanh rêu Thanh Hóa
Bề mặt: trơn mài chải
Quy cách : 40×40, 20×20, 30×60, 30×30
Độ dày : 2-7cm