THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa Chỉ: 168 Cao Sơn, Phường An Hoạch, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Nhà Máy 1: 98 Cao Sơn, Phường An Hoạch, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Nhà Máy 2: Thôn Thanh Thủy, Thanh Xuân, Như Xuân, Thanh Hóa

091 345 2442

ctdahoanlienth@gmail.com

dathanhhoa.vn    LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CHÚNG TÔI

    BẠN CẦN HỖ TRỢ