Đá ốp tường vàng Thanh Hóa

Chất liệu : Đá vàng Thanh Hóa
Bề mặt: Mài bóng soi cạnh
Quy cách : 5×20, 10×20, 15×30
Độ dày : 1-2cm
Ứng dụng : Ốp tường trang trí

Danh mục: