123 123 Đá ốp tường bóc lồi - Đá Hoan Liên

Đá ốp tường bóc lồi

Chất liệu : Đá tự nhiên Thanh Hóa, Nghệ An

Quy cách : 10x20x 1.8cm

Bề mặt: Bóc lồi

ứng dụng: Ốp cột, ốp chân tường, ốp tường, ốp tranh đá

Danh mục: